Popis robe

Popis robe je dosadna ali neophodna aktivnost koju obavezno, bar jedanput godišnje, sprovode svi oni koji se bave prodajom. Već sam ranije pisao kako izvršiti popis osnovnih sredstava. Popis robe se vrši na sličan način, s tim što ću ovoga puta da pokažem kako se ovo postiže primenom tehnike konsolidacije podataka. Ovu opciju Excel poseduje bar 10 godina unazad pa verujem da će svakom od vas biti od koristi.

Na početku imamo tri radna lista sa imenima radnika koji su izvršili popis (Petar, Marko, Ana), a cilj nam je da ih objedinimo u jedinstvenu popisnu listu. U svakoj od lista nazivi artikala (vina) , čije količine evidentiramo u redovima, mogu se razlikovati. Takođe, svaka popisna tabela može imati manje ili više kolona koje označavaju magacin (MAGACIN) ili maloprodajne objekte (P1-P4). Na donjoj slici, radi pojednostavljenja, prikazao sam početne tabele jedne do druge iako se one nalaze u tri zasebna radna lista.

Da bismo izvršili objedinjavanje popisnih lista izvršićemo konsolidaciju prema kategorijama podataka. Za ovo je potrebno da se kreira novi radni list, uđe u Data ribon, a zatim izabere opcija Consolidate koja će otvoriti istoimeni prozor.

Opcija Consolidate najpre nudi da izaberemo funkciju koja će se iskoristiti za agregaciju podataka. Neka to ostane funkcija SUM. Potom, u polju Reference, dodajemo opsege koje želimo da konsolidujemo tako što ih selektujemo pa kliknemo Add. Selektuje se čitava popisna tabela, zajedno sa zaglavljima. Ako smo neki opseg greškom dodali možemo da ga izaberemo u listi pa kliknemo na Delete. Proces dodavanja se ponavlja dok ne dodamo sve tabele.

Zatim selektujte izborna polja Top Row i Left Column, pa klikite na OK. Kao rezultat ste dobili konsolidovanu popisnu listu.