Preklapanje serija

Prilikom analize prodaje često ćemo naići na serije podataka koje bi bilo pogodno prikazati pomoću Stacked Column ili Stacked Bar grafikona ali zbog njihove prirode to nije dobro rešenje. Na primer, ako imamo proizvodnu cenu i prodajnu cenu, potrebno je izračunati razliku u ceni da bismo na grafiku prikazali proizvodni cenu i razliku u ceni kao dve serije koje se dopunjuju; njihov zbir je, lako se da uočiti, prodajna cena. Može li ovo bez dodatnog računa?

Naravno da može! U ovom konkretnom slučaju moguće je prikazati obe serije uz pomoć nekog Clustered grafikona, a potom podesiti da se serije preklapaju.

Za primer ćemo iskorisiti tabelu koja prikazuje proizvođačku i prodajnu cenu za tri artikla. Selektujmo podatke pa kreirajmo Clustered Bar grafikon. Zatim izaberimo neki od stilova prikaza u skladu sa našim preferencama. Dalje, potrebno je desnim tasterom miša kliknuti na neku od serija pa izabrati opciju Format Data Series. Sa desne strane će se pojaviti meni. U njemu možete da vidite dva klizača:

  • Series Overlap (preklapanje serija)
  • Gap Width (razmak između pojedinačnih serija)

Prvi je potrebno pomerati dok ne dobijemo vrednost 100%. Ako se vidi samo serija sa većom vrednošću podataka (preklopila je manju) potrebno je otići na Design traku alata, pokrenuti opciju Select Data, pa onda samo podesiti da manja serija bude prva koja se prikazuje. Lako, zar ne?