Publish to Power BI

Power BI od samog početka omogućava da Excel tabele uvezemo na dva načina: kao izvor podataka ili kao gotov izveštaj. Ova druga opcija je od koristi kada imamo već gotove izveštaje koje želimo da gledamo paralelno sa Power BI izveštajima. Od skoro, u okviru Microsoft 365 pretplate, pojavila se i opcija Publish to Power BI koja omogućava direktno objavljivanje izveštaja na Power BI servisu. Kako ovo radi?

Otvorite neki već gotov izveštaj, npr. pivot tabelu u kojoj možemo da vidimo prodaju i zaradu u zavisnosti od proizvođača i robne marke artikala. Klikom na File karticu otvara se background view. Uđite u meni Publish i videćete opcije za objavljivanje izveštaja na Power BI servisu.

U padajućoj listi možete da izaberete radni prostor u okviru koga se publikuje izveštaj. Podrazumevana vrednost je My Workspace, međutim ako posedujete Power BI Professional licencu to može da bude i neki drugi radni prostor. Opcija Export upotrebljava se za preuzimanje podataka iz Excel-a, na osnovu kojih ćete kasnije praviti Power BI izveštaje, a opcija Upload se koristi za premeštanje čitave radne sveske „u oblak“. Na ovaj način možete da gledate već gotove izveštaje pomoću Excel Online aplikacije.

Excel će automatski objaviti izveštaj na Power BI nalogu koji je povezan sa vašim Excel (Microsoft 365) nalogom.

Postoji i drugi način da se ovo obavi. Moguće je snimiti radnu svesku na One Drive Professional repozitorijumu. Kada dodate izveštaj sa ove lokacije olakšano je njegovo osvežavanje. Da bi se osvežili podaci dovoljno je da izmenite i sačuvate izveštaj. Pošto se vrši automatska sinhronizacija sadržaja sa lokalnog računara i onog „u oblaku“ posledica je i osvežavanje izveštaja koji se vidi u okviru Power BI servisa.