Razlike među distribucijama

Često je na visual-ima moguće uočiti jednu ili više tačaka koje odskaču od normalne raspodele serija. Od skoro je Power BI Desktop dobio opciju Analyze (u momentu objavljivanja ovog teksta još uvek je u eksperimentalnoj verziji) koja omogućava uvid u to šta se dešava sa podacima, poređenjem udela ili apsolutnih vrednosti serija.

Počinjemo od jednostavnog Clustered Column Chart visual-a u kome pratimo prodate količine u odnosu na proizvođače. Desnim klikom na seriju, npr. BAMBI, otvoriće se meni u kome treba izabrati podmeni Analyze, a zatim opciju Find where distribution is different.

Nakon nekoliko trenutaka otvoriće se prozor u okviru koga možemo videti distribucije i razlike u odnosu na normalno stanje. U zaglavlju prozora se nalaze filteri- elementi klasifikacije, pomoću kojih možemo da analiziramo distribucije za različite klasifikacije artikala. Ova opcija omogućava poređenje udela (proportions) ili apsolutnih vrednosti (absolute values), a šta je od ovoga aktuelno podešava se pomoću slajdera u donjem levom uglu prozora.