Razlike među distribucijama

Često je na visual-ima moguće uočiti jednu ili više tačaka koje odskaču od normalne raspodele serija. Od skoro je Power BI Desktop dobio opciju Analyze (u momentu objavljivanja ovog teksta još uvek je u eksperimentalnoj verziji) koja omogućava uvid u to šta se dešava sa podacima, poređenjem udela ili apsolutnih vrednosti serija.