Show the values row

Kada dodajemo dimenzije u Pivot tabelu redom se popunjavaju kolone u izveštaju. U slučaju da koristimo neki drugi pogled u odnosu na Compact View svaka izveštajna dimenzija zauzimaće jednu kolonu a potom će redom biti prikazane sve kolone u kojima se vrši agregacija podataka. Postoji jedno podešavanje u okviru opcija pivot tabele pomoću koga je moguće izdvojiti vrednosti (podatke čiju agregaciju vršimo) od izveštajnih dimenzija.

Kreiraćemo jednostavnu Pivot tabelu gde su u redovima prikazane izveštajne dimenzije KLASIFIKACIJA i PROIZVOĐAČ, a u vrednostima suma prodatih količina. Za prikaz izveštaja ćemo da izaberemo Outline Form. Ako odemo u opcije pivot tabele (Analyse/Options), pa zatim selektujemo karticu Display, tamo postoji opcija Show the values row. Izaberimo je, pa zatvorimo prozor. Ništa se nije promenilo u izveštaju! Međutim, ako probate da dodate još neku vrednost u Values polje, npr. prosek prodatih količina, videćete da je izveštaj drugačiji. Excel je odvojio vrednosti od izveštajnih dimenzija u redovima tako što je, počevši od prve, dodao zaglavlje u kome piše Values. Istovremeno, u polju Column pojavila se oznaka „∑ Values“.

Šta bi se desilo da smo dodali izveštajne dimenzije u kolone? Ništa posebno, i dalje bismo imali zaglavlje Values, s tim što bi zaglavlje kolona bilo u dva reda: u prvom bi bile prikazane izveštajne dimenzije, a u drugom vrednosti. Prevlačenjem izveštajnih dimenzija u polje Columns Pivot tabele, a oznake „∑ Values“ u redove, dobili bismo transponovan izveštaj.