Detektovanje anomalija

Ako analiziramo grafikone često na njima možemo uočiti tačke sa poremećajima. To mogu biti npr. dani kada su se dogodile neočekivane vrednosti prodaje, sasvim suprotne planiranom trendu. Power BI Desktop, u odeljku Analytics za visual-e, dobio je opciju Find Anomalies pomoću koje može da pronađe tačke na grafikonu koje su u suprotnošću sa trendovima i ukaže na njih.