Decomposition Tree

Decomposition Tree je Power BI visual koji omogućava analizu podataka prema više izveštajnih dimenzija. Možete da ga posmatrate kao usavršeni alat za dubinsko pretraživanje (drill down). On vrši agregaciju podataka i daje mogućnost „kopanja“ po zadatim dimenzijama, a sadrži i elemente veštačke inteligencije koji pomažu pri analizi i ukazuju na rešenje.

Detalji u Matrix izveštaju

Iako Power Pivot izveštaji još uvek imaju prednosti u odnosu na Matrix izveštaj, zadužen za prikaz tabela sa visokim nivoom detaljnosti, Microsoft nas iz dana u dan uverava da će Power BI moći da se nosi i na ovom polju sa svojim „starijim bratom“. U tekstu koji sledi biće reč o drill-down tehnikama koje se koriste u Matrix visual-u i kako ih primeniti nad izabranim detaljom, a na raspolaganju su od novembra 2018.

Power BI Desktop, drilldown

Drilldown je pojam koji opisuje dobijanje dodatnih detalja nekog izveštaja na osnovu izabrane dimenzije izveštavanja (teško je prevesti ga na srpski jezik pa ga navodim u originalu). Ako ste iskusan korisnik Pivot tabela on vam sigurno nije nepoznat. Ova operacija može da se izvodi i nad izveštajima koje pravimo pomoću PowerBI Desktop razvojnog okruženja. U tekstu koji sledi ću da vam pokažem kako se ovo radi.