VBA i komentari

Komentari u Excel-u su pogodan način da ostavite napomene u vezi rezultata računanja koje ste dobili ili da na drugi način obrazložite svoj rad u radnom listu. VBA omogućava lako dodavanje i brisanje komentara. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako napraviti programe pomoću kojih dodajete ili brišete komentare u aktivnoj ćeliji.

Promena izgleda komentara

Komentari su grafički objekti pa samim tim možemo da im promenimo izgled. Zašto bi to radili? Možda želimo da budemo originalni, da izveštaji koje smo napravili izgledaju drugačije od ostalih? U tom slučaju možemo da promenimo oblik komentara. A zatim, možemo da promenimo stil teksta u komentaru ili boju njegove pozadine. Hajde da pokažemo kako da uz pomoć komentara naglasite pojedine delove izveštaja!

Upotreba komentara

Zajednički rad više ljudi na jednom dokumentu je česta praksa. Ponekad je potrebno ostaviti komentar radi usklađivanja rada sa drugim korisnicima ili lakšeg razumevanja podataka i postupaka prilikom izrade proračuna. Komentar treba da bude uočljiv, da sadrži ime osobe koja je komentarisala podatke i da, prema potrebi, može lako da se ukloni sa ekrana ili da se ne štampa zajedno sa podacima u tabelama. Dobrodošli u svet Excel komentara!