Funkcija AGGREGATE

Ovo je funkcija koja se primenjuje radi agregacije- združivanja podataka iz zadatog opsega, što se čini navođenjem parametra koji se poziva na određenu funkciju (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN itd.). Agregaciju možemo da vršimo i pomoću drugih funkcija, međutim ova je specifična po tome što nudi različite opcije koje omogućavaju ignorisanje ugnježdenih funkcija, skrivenih redova, grešaka…