Funkcija RANDARRAY

U jednom od prethodnih “recepata” bilo je reči o slučajno izabranim brojevima tj. o primeni funkcije RANDBETWEEN. Funkcija RANDARRAY radi na sličan način s tim što, za razliku od prethodno pomenute, ona generiše slučajan niz brojeva ili matricu na osnovu, prethodno zadatih, pravila. I ovo je jedna od novih funkcija koja je od skoro raspoloživa Office 365 pretplatnicima. Hajde da vidimo kako se ona koristi!