Preporučene Pivot tabele

Pivot tabele su izveštaj koji postoji u Excel-u već jako dugo, a omogućava da posmatramo set podataka iz različitih uglova, kao i da lako menjamo poglede na podatke. Bez obzira na to što je ovo veoma koristan izveštaj i dalje puno ljudi ne ume da koristi pivot tabele. Zbog toga je od skoro među nama opcija pomoću koje Excel, na osnovu izabranih podataka, može da vam preporuči kakvu pivot tabelu da napravite.