Funkcija SORT

SORT je nova Excel funkcija koja generiše dinamički niz uređenih vrednosti na osnovu zadatih kriterijuma. Ona omogućava da zadamo opseg vrednosti koje se sortiraju, izaberemo kolone, redosled sortiranja kao i način evidentiranja podataka, odnosno da li se sortiranje vrši prema podacima koji se nalaze u redovima ili prema onima koji se nalaze u kolonama.

Manipulacija kolonama u modelu

U prethodnom tekstu bilo je reč o osnovnim pojmovima u vezi DAX-a, gde su pomenute izračunate kolone. Sada ćemo nešto reći o tome kako se manipuliše kolonama u okviru tabela koje postoje u Modelu podataka. Najpre ćemo pokazati kako se one filtriraju, kako se uklanjaju filteri i kako se vrši njihovo sortiranje. Zatim će biti reč o dodavanju novih kolona, “zamrzavanju” i “odmrzavanju”, promeni širine i imena…

Upotreba filtera

Evo jedne jako korisne opcije! Filteri mogu da vam omoguće da jednostavno pregledate, sortirate i sužavate velike tabele na osnovu jednog ili više zadatih kriterijuma. Sve ovo čini filtrirane tabele prvim izborom za evidenciju partnera, kontakata ili čak za pravljenje nekog jednostavnog CRM sistema. Rad sa filterima je lak i intuitivan, lako se dodaju i uklanjaju sa tabele. Čitajte dalje, dopašće vam se…

Sortiranje podataka

Kada unesemo podatke u tabelu često je potrebno da ih uredimo u rastućem ili opadajućem redosledu. Drugim rečima, da ih sortiramo. Excel nudi brzo sortiranje, prema sadržaju prve kolone u tabeli, kao i napredno sortiranje gde je moguće zadati nekoliko kriterijuma i odabrati više načina sortiranja. U tekstu koji sledi detaljno će biti reč o sortiranju podataka, a siguran sam da ćete da naučite nešto novo.