Narativi

Power BI narativi predstavljaju novu funkcionalnost koja omogućava dodavanje teksta, kreiranog na osnovu jednog ili više visual-a, u kome su opisani poslovni trendovi proistekli iz izveštaja. Prilikom njihovog pravljenja narativi se automatski generišu na engleskom jeziku, ali se tekst može ručno izmeniti (prevesti) i formatirati na željeni način. Takođe, moguće je u narative dodati i nove vrednosti na osnovu zadate formule.

DAX funkcije za generisanje tabela

DAX je iskazni jezik koji dolazi u nekoliko „ukusa“. Iako su većina funkcija raspoložive za Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services postoje neke od njih koje su specifične za pojedine platforme. Pošto Power BI poseduje mogućnost generisanja tabela a postoje DAX funkcije koje, kao rezultat, vraćaju tabele u ovom tekstu ćemo se pozabaviti nekima od njih koje se mogu iskoristiti samo u Power BI DAX izrazima, ne i u Excel-u.