Worksheets i Sheets

Worksheets i Sheets su skupovi objekata koji poseduju identična svojstva sa nekoliko malih izuzetaka. Njihov zadatak je manipulacija objektima unutar radnog lista, a koji ćemo od njih da koristimo često je stvar ličnog izbora. U tekstu koji sledi upoznaćete se sa najčešće korišćenim svojstvima i metodama koji omogućavaju prebrojavanje, dodavanje, promenu imena i druge alate za manipulaciju radnim listovima.

VBA objekti

VBA pomoću objekata kontroliše ponašanje Excel-a, pa ako želite da ovladate ovim programskim jezikom i iskoristite ga na najbolji način potrebno je da se dobro upoznate sa objektima i kolekcijama, kao i sa njihovim svojstvima i metodama. U ovom tekstu ću vas upoznati sa najčešće korišćenim Excel objektima: Application, Workbooks, Worksheets, Cells… U nekim narednim tekstovima detaljnije ćemo se baviti svakim od njih.