Apsolutna i relativna adresa ćelije

Svaka ćelija u tabeli ima adresu koja se sastoji od oznake reda i kolone u čijem preseku se ona nalazi. Ipak, ponekad je potrebno da naznačimo i kom radnom listu, odnosno radnoj svesci (dokumentu), ona pripada kako bi smo mogli da je upotrebimo kao operand u nekoj formuli. U nastavku će biti reč o zadavanju adrese ćelije koja je jedinstveno određuje, ma gde se ona nalazila.

Fiksiranje adrese u ćeliji

Prilikom kopiranja formula Excel automatski vrši ažuriranje adresa ćelija koje se u njoj nalaze. Ovo je veoma korisna osobina, jer omogućava da jedanput kreiramo formulu i da je dalje samo iskopiramo u ćelije gde se ona primenjuje, slično kao u inicijalnoj ćeliji. Ipak, ponekad postoji potreba da se jedna ili više adresa- operanda ne menjaju. U tom slučaju koristimo tehnike za fiksiranje adresa u ćeliji.

Zamrzavanje redova ili kolona

Unos podataka u velike tabele ume da bude komplikovan, pre svega zbog toga što, dodavanjem novih redova, sa ekrana nestaje zaglavlje. Samim tim, nismo sigurni u koju kolonu unosimo koje podatke, pa je rad dosta sporiji. „Zamrzavanje“ redova ili kolona je tehnika kojom fiksiramo jedan ili više redova ili kolona tako da uvek budu vidljivi na ekranu. Istovremeno, možemo da nastavimo da punimo podacima nove redove i/ili kolone sa jasnom predstavom gde šta treba da unesemo.

Pogledi na radni list

U zavisnosti od toga šta radimo moguće je koristiti više različitih pogleda na radni list. Ovi pogledi omogućavaju nam da se lakše snađemo u velikim tabelama ili da podesimo izgled radnog okruženja u skladu sa sopstvenim željama. Na taj način Excel je moguće podesiti tako da više podseća na formu za unos podataka ili softver za pripremu za štampu. Lično, prilikom pripreme za štampu dokumenta često koristim Page Layout pogled a u tekstu koji sledi videćete i zašto!

Trake alata i prečice ka opcijama

Excel 2007 je doneo novo radno okruženje zasnovano na trakama alata (Ribbons). Ova novina je iznervirala mnoge iskusne korisnike (koji su umeli da podese prečice ka najćešće korišćenim opcijama), a oduševila nove korisnike (koji su videli neke opcije za koje nisu ni slutili da postoje). Da bi „smirili strasti“ programeri Office paketa su najpre dodali traku alata brzih pristupa (Quick Access Toolbar) i mogućnost podešavanja sadržaja traka alata (Office 2010).