Zamrzavanje redova ili kolona

Unos podataka u velike tabele ume da bude komplikovan, pre svega zbog toga što, dodavanjem novih redova, sa ekrana nestaje zaglavlje. Samim tim, nismo sigurni u koju kolonu unosimo koje podatke, pa je rad dosta sporiji. “Zamrzavanje” redova ili kolona je tehnika kojom fiksiramo jedan ili više redova ili kolona tako da uvek budu vidljivi na ekranu. Istovremeno, možemo da nastavimo da punimo podacima nove redove i/ili kolone sa jasnom predstavom gde šta treba da unesemo.

Pogledi na radni list

U zavisnosti od toga šta radimo moguće je koristiti više različitih pogleda na radni list. Ovi pogledi omogućavaju nam da se lakše snađemo u velikim tabelama ili da podesimo izgled radnog okruženja u skladu sa sopstvenim željama. Na taj način Excel je moguće podesiti tako da više podseća na formu za unos podataka ili softver za pripremu za štampu. Lično, prilikom pripreme za štampu dokumenta često koristim Page Layout pogled a u tekstu koji sledi videćete i zašto!

Trake alata i prečice ka opcijama

Excel 2007 je doneo novo radno okruženje zasnovano na trakama alata (Ribbons). Ova novina je iznervirala mnoge iskusne korisnike (koji su umeli da podese prečice ka najćešće korišćenim opcijama), a oduševila nove korisnike (koji su videli neke opcije za koje nisu ni slutili da postoje). Da bi “smirili strasti” programeri Office paketa su najpre dodali traku alata brzih pristupa (Quick Access Toolbar) i mogućnost podešavanja sadržaja traka alata (Office 2010).

Manipulacija radnim listovima

Podaci koje unosimo i obrađujemo često se nalaze u više radnih listova (Spreadsheets). U zavisnosti od verzije Excel-a koju koristite, nakon pokretanja programa, svaki novi dokument ima jedan ili više radnih listova. Broj radnih listova koji se pojavljuje u svakom novom dokumentu može se postaviti u opštim podešavanjima, a korisnici mogu samostalno da dodaju, brišu, premeštaju, menjaju boju ili ime radnog lista. Preraspodela tabela po radnim listovima može da vam pomogne da budete puno organizovaniji.

Prečice za redove/kolone

Prilikom rada sa tabelama često postoji potreba za manipulacijom redovima i kolonama, a čini je dodavanje, brisanje, sakrivanje ili prikazivanje skrivenih redova ili kolona. Manipulaciju obično činimo odabirom neke od opcija iz Home trake alata, ali postoji nekoliko prečica koje mogu da nam pomognu da ove operacije izvodimo mnogo brže.