Funkcija HYPERLINK

U jednom od ranijih tekstova mogli ste da saznate kako se objektu dodeljuje hiperlink. Pomoću njega možemo da pristupimo lokaciji u okviru dokumenta, pošaljemo e-mail ili posetimo zadati veb sajt. Excel poseduje i funkciju HYPERLINK, a ako znate nešto više o sintaksi za izgradnju veb linkova to otvara neke nove mogućnosti za automatizaciju vaših izveštaja.

Najpre, hajde da pokažemo sintaksu ove funkcije. Ona glasi:

HYPERLINK (<lokacija>;[<naziv>])

Prvi argument je lokacija (URL, e-mal adresa, lokacija unutar dokumenta ili na zadatoj putanji), a drugi (opcioni argument) je „lepši“ naziv koji treba da se pojavi umesto lokacije. Kako bismo zadali link ka veb sajtu? Napisaćemo formulu:

=HYPERLINK(„https://www.excelk.com“;“Excel kuhinjica“)

Na koji način biste mogli da kreirate link pomoću koga šaljete e-mail na zadatu adresu. To može da se postigne uz pomoć sledeće formule:

=HYPERLINK(„mailto:slavko@excelk.com“;“slavko@excelk.com“)

Kako se pozicionirati na ćeliju A1 u radnom listu Sheet2? To postižemo pomoću formule:

=HYPERLINK(CELL(„address“;Sheet2!A1);“A1″)

U narednom tekstu videćete i na praktičnom primeru kako može da se iskoristi ova funkcija.