Linkovi

Linkove srećemo svaki dan dok surfujemo Internetom, a oni su odavno postali deo Office aplikacija. U Excel-u ovo je često nepravedno zanemarena funkcionalnost. Osim toga što omogućava odlazak na neku Internet prezentaciju ili pisanje pisma na navedenu e-mail adresu link se može iskoristiti i za kreiranje novog dokumenta ili pozicioniranje na odrednicu u postojećem dokumentu.

Linkove najčešće dodajemo objektima. To mogu biti neka Excel kontrola, slika ili bilo koji drugi grafički objekat. Ovom prilikom kreirali smo dva radnja lista: PRVA i DRUGA. Na prvom radnom listu dodali smo pravougaonik sa tekstom DRUGA, a na drugom pravougaonik sa tekstom PRVA. Otiđimo na drugi radni list i kliknimo desnim tasterom miša iznad pravougaonika koji smo kreirali. U kontekstnom meniju videćemo opciju Hyperlink. Ako izaberemo ovu opciju otvoriće se dijalog prozor za dodavanje linka.

00098-1

Klikom na Existing File or Web Page prikazaće se opcije za dodavanje linka ka datoteci ili Internet stranici. Ovde možemo uneti adresu Internet stranice (npr. https://www.excelk.com) ili pronaći vezu ka datoteci na disku koju želimo da otvorimo klikom na pravougaonik. Opcija E-Mail Address omogućava nam da unesemo e-mail adresu, naslov i tekst poruke koju želimo da pošaljemo. Poruka se šalje preko podrazumevanog e-mail klijenta, što je najčešće Outlook. Opcija Create New Document omogućava nam da kreiramo novi Excel dokument na zadatoj lokaciji. Takođe, možemo odabrati podešavanja da li ćemo odmah da ga menjamo ili ne. Na kraju, klikom na Place in This Document otvara se grupa opcija za podešavanje mesta na koje ćemo se pozicionirati klikom na pravougaonik kome je dodeljen link. U polje Type The Cell Reference unosimo referencu ćelije na koju treba da se pozicioniramo. Na primer, ako unesemo adresu PRVA!C6, klikom na link Excel će se pozicionirati na ćeliju C6 u prvom radnom listu. Ukoliko kliknemo na dugme ScreenTip moći ćemo da unesemo kratak komentar koji će se pojaviti kada se pozicioniramo iznad linka.

00098-2

Ako, nakon kreiranja linka, ponovimo postupak i otvorimo kontekstni meni pojaviće se tri opcije. Klikom na Edit Hyperlink možemo da menjamo postojeći link, sa Open Hyperlink ga aktiviramo, a klikom na Remove Hyperlink uklanjamo link sa objekta.

Linkovi su prikladan način da omogućimo laku navigaciju između radnih listova. Na taj način možemo da kreiramo korisnički interfejs za rad u jednostavnim Excel aplikacijama.