Manipulacija kolonama u modelu

U prethodnom tekstu bilo je reč o osnovnim pojmovima u vezi DAX-a, gde su pomenute izračunate kolone. Sada ćemo nešto reći o tome kako se manipuliše kolonama u okviru tabela koje postoje u Modelu podataka. Najpre ćemo pokazati kako se one filtriraju, kako se uklanjaju filteri i kako se vrši njihovo sortiranje. Zatim će biti reč o dodavanju novih kolona, “zamrzavanju” i “odmrzavanju”, promeni širine i imena…

Kada dodamo tabelu u Model ona se ponaša na sličan način kao strukturirana tabela. U zaglavlju svake kolone nalazi se ikonica koja podseća na strelicu okrenutu nadole. Klikom na nju se otvara meni filtera koji ima istu funkciju kao onaj koji vidimo kada pokrenemo opciju Autofilter. Pomoću njega možemo pretraživati, filtrirati ili sortirati sadržaj tabele prema izabranoj koloni.00144-1

Sortiranje možemo da izvršimo na još nekoliko načina u rastućem ili 00144-2opadajućem redosledu. Najpre treba da selektujemo kolonu. Ono se vrši tako što se prvo pozicioniramo tik iznad njenog zaglavlja. Kursor će se tada pretvoriti u crnu strelicu usmerenu nadole. Klikom levim tasterom miša izvršićemo selekciju i kolona će promeniti boju. Sortiranje zatim vršimo klikom na jednu od predviđenih ikonica u Sort&Filter grupi. Ukoliko želimo da odustanemo od sortiranja kliknućemo na ikonicu ispod (Clear Sort).

U ovoj grupi se nalazi i opcija Sort by Column. Ona omogućava da sortiramo jednu kolonu na osnovu druge zadate kolone. Na primer, celu tabelu možemo da sortiramo prema mesecima kada se odigrala transakcija, a da je prethodno sortiramo po godinama. Klikom na ovu ikonicu otvara se meni sa dve opcije. Prva služi za pokretanje opcije Sort by Column, a druga za uklanjanje sortiranja. Nakon što pokrenemo prvu opciju pojaviće se dijalog prozor u kome unosimo nazive dve kolone na osnovu kojih se vrši sortiranje. Opcija Clear All Filters u Sort&Filter grupi koristi se za uklanjanje svih prethodno kreiranih filtera.

00144-3

Na Design traci alata postoji još nekoliko opcija za manipulaciju kolonama. Opcija Add koristi se za dodavanje nove izračunate kolone. Klikom na nju kursor će se pozicionirati na poslednju kolonu tabele, ispod zaglavlja Add Column, a u isto vreme će se započeti unos formule za zadavanje vrednosti izračunate kolone. Ako smo prethodno kreirali izračunatu kolonu, kada je selektujemo moći ćemo da pokrenemo opciju Delete ukoliko želimo da je obrišemo. Klikom na Width možemo da promenimo širinu kolone, tako što ćemo da unesemo novu širinu u dijalog prozor koji će se pojaviti na ekranu.

00144-4

Ukoliko želimo, možemo i da zamrznemo jednu ili više kolona.00144-5 Ovo se obično radi kada imamo veliki broj kolona u tabeli, a želimo da neke od njih uvek vidimo prilikom dodavanja novih izračunatih kolona. Zamrzavanje se vrši tako što selektujemo jednu ili više kolona, a zatim iz menija Freeze izaberemo istoimenu opciju. Vraćanje u prethodno stanje- „odmrzavanje“ vrši se izborom opcije Unfreeze iz malopre navedenog menija.

Dvostrukim klikom na zaglavlje tabele aktivira se proves promene njenog imena. Tekst u zaglavlju će promeniti boju, a tada je potrebno samo da se unese novo ime i pritisne taster ENTER.

Prethodno navedene opcije možemo da pokrenemo i iz kontekstnog menija kolone. Potrebno je samo da selektujemo neku kolonu, pa da kliknemo desnim tasterom miša iznad nje i otvoriće se meni sa ponuđenim opcijama.

00144-6