PowerBI radni prostor

Radni prostor (Workspace), kao što mu ime kaže, služi za objedinjavanje podataka, izveštaja i izveštajnih tabli koje koristite u svakodnevnom radu. Podrazumevani radni prostor zove se My Workspace i sve što kreirate čuva se na ovom mestu, osim ako se ne naglasi drugačije. U ovom tekstu biće reč o tome kako da napravite sopstvene radne prostore i iskoristite ih za deljenje sadržaja sa drugim korisnicima. Ova funkcionalnost je omogućena isključivo u PowerBI Pro verziji.

00185-1Nakon što se prijavite na PowerBI i otvorite meni sa leve strane videćete meni My Workspace, što ustvari predstavlja podrazumevani radni prostor. Klikom na strelicu levo od natpisa otvara se podmeni u kome su prikazani svi radni prostori koje možete da gledate ili gde imate dozvolu da menjate izveštaje. Takođe, videćete i oznaku GROUP WORKSPACES i desno od nje „+“. Klikom na znak plus kreirate novi radni prostor-grupu. Sa desne strane otvoriće se meni sa nazivom Create a Group. Ovde treba da upišemo ime grupe, biramo da li je grupa javna ili privatna, odnosno da li korisnici imaju pravo samo da gledaju ili mogu i da menjaju izveštaje. Dodavanjem e-mail adresa, povezanih sa PowerBI servisom, određujemo koji korisnici mogu da pristupe grupi. Klikom na Save sačuvaćemo podešavanja i završiti započeti proces.

Ako sada otvorimo PowerBI Desktop možemo da objavimo prethodno kreirane izveštaje u željenoj grupi. Na taj način određujemo ko može da ih menja odnosno ko ima isključivo pravo pregleda izveštaja. Kada otvorite izveštaj, na Home traci alata pronađite opciju Publish. Nakon što je pokrenete otvoriće se prozor u kome birate da li želite da dodate izveštaj na podrazumevani radni prostor (My Workspace) ili na onaj koji ste upravo kreirali. Odabirom željenog radnog prostora i potvrđivanjem ove akcije vrši se njegovo objavljivanje „u oblaku“, a Dataset i Report dobijaju ime prethodno snimljenog PBX fajla.00185-2

00184--3