Navigacija

Često srećemo Excel dokumente koji poseduju više izveštaja koji se nalaze u nekoliko radnih listova. Ako želite da pronađete željeni izveštaj kliknućete na karticu sa nazivom odgovarajućeg radnog lista. Ipak, ovo nije uvek optimalno rešenje. Kako bismo olakšali pozicioniranje na željeni izveštaj uvodimo linkove koje smo pridružili pojedinim oblicima. Odnosno, uvodimo navigacioni panel za kretanje u okvriru dokumenta.

Kada dashboard oživi…

San svakog rukovodioca je da ima ispred sebe veliki ekran sa dashboard-om koji pruža informacije o (gotovo) svemu što se dešava u njegovoj kompaniji. A da li ovo može da radi u realnom vremenu? Da, i ova mogućnost postoji još od oktobra 2019. godine za sve Power BI Professional i Premium korisnike koji koriste DirectQuery radi punjenja Modela podataka. Od skoro su dostupni i neki noviteti koji ovaj proces čine još efikasnijim…

PowerBI radni prostor

Radni prostor (Workspace), kao što mu ime kaže, služi za objedinjavanje podataka, izveštaja i izveštajnih tabli koje koristite u svakodnevnom radu. Podrazumevani radni prostor zove se My Workspace i sve što kreirate čuva se na ovom mestu, osim ako se ne naglasi drugačije. U ovom tekstu biće reč o tome kako da napravite sopstvene radne prostore i iskoristite ih za deljenje sadržaja sa drugim korisnicima. Ova funkcionalnost je omogućena isključivo u PowerBI Pro verziji.

Power BI izveštajne table

Upoznali smo se sa PowerBI radnim okruženjem i načinima kako da kreiramo izveštaje i izveštajne table. U tekstu koji sledi upoznaću vas sa preporučenim izveštajnim tablama, favoritima, radnim prostorom i grupama, prikazom i filtriranjem sadržaja koji se prikazuje u meniju. Takođe, biće reči i o dodatnim opcijama za uređivanje, dodavanje sadržaja, deljenje izveštajnih tabli. Većina ovih opcija može da se koristi i u besplatnoj varijanti PowerBI servisa.

Power BI izveštaji

U prethodnom “receptu” bilo je reč o tome kako se uvoze podaci u PowerBI, a naveli smo i brojne izvore sa kojima on može da se poveže. U tekstu koji sledi fokusiraćemo se na opis korisničkog okruženja, a zatim ćete na praktičnom primeru da vidite kako se prave izveštaji i dodaju na izveštajnu tablu. Nećemo se fokusirati na detalje ali verujem da ćete, nakon čitanja ovog teksta, biti sposobni da samostalno pravite PowerBI izveštaje.