Razlike među tabelama

U svakodnevnom radu mnogi od vas kopiraju podatke iz poslovnog informacionog sistema kompanije ili neke tabele gde se oni izvoze da bi kreirali potrebne izveštaje. Problem nastaje kada se podaci promene. Kako ući u trag gde je nastala promena? U čemu se razlikuju izvorna i izvedena tabela? U tekstu koji sledi videćete kako da uz pomoć funkcija INDEX i MATCH, kao i tehnike uslovnog formatiranja, naglasite razlike među tabelama.

Kao primer uzeli smo izvornu tabelu jedne turističke agencije u kojoj se nalaze (fiktivni) podaci o klijentima, aranžmanima, cenama, iznosima uplate i razlikama…

Na osnovu izvorne tabele kopiranjem je kreirana izvedena tabela u kojoj se nalaze svi klijenti osim onih iz Srbije. U njoj se nalaze samo osnovni podaci o klijentu i evidencija uplate.

Pošto je kopirana tabela samo „slika“ stanja izvorne tabele u momentu kopiranja ukoliko dođe do promene (npr. ukoliko klijent uplati neki dodatni iznos cene turističkog aranžmana) nećemo moći da uočimo razliku. Kako uporediti kolonu UPLATA u izvornoj i izvedenoj tabeli?

Dodajmo još jednu kolonu i nazovimo je MDU. U nju ćemo upisati sledeću formulu:

=INDEX(MD;MATCH($A2;MD[IME I PREZIME];0);MATCH($D$1;MD[#Headers];0))

Formula nalaže Excel-u da u tabeli MD (izvorna tabela) pronađe vrednost u preseku imena i prezimena klijenta i kolone UPLATA. Na ovaj način dolazimo do vrednosti kolone UPLATA u izvornoj tabeli. Kratka napomena: u ovom primeru iskoristili smo ime i prezime, a u praksi to možda nije tako pametan potez. Bolje je iskoristiti matični broj ili neki drugi podatak koji jedinstveno određuje klijenta.

Da bismo uočili razliku najbolje je da primenimo uslovno formatiranje uz pomoć formule. Nakon pokretanja opcije upisaćemo formulu:

=$D2<>$E2

a ako je uslov ispunjen pozadinu ćelije obojićemo narandžastom bojom.

Obratite pažnju na to da smo u adresama ćelija koje se porede fiksirali kolonu. Na ovaj način „osvetlićemo“ čitav red, odnosno klijente kod kojih postoji razlika u izvornoj i izvedenoj tabeli. Na kraju, ako sakrijemo kolonu MDU imamo precizan izveštaj sa naglašenim razlikama.