Solve Order

Izračunati elementi (Calculated Items) omogućavaju da u okviru pivot tabele kreirate formule nastale na osnovu aritmetičkih operacija između elemenata u redovima i/ili kolonama. Ponekad može da se dogodi da se Excel zbuni, pa da prikaže pogrešne rezultate usled loše interpretacije redosleda računskih operacija. Solve order je opcija pomoću koje možemo da promenimo redosled kako bismo dobili tačan rezultat.

Izračunati elementi i polja

Pre nego što napravimo Pivot tabelu važno je da imamo dobro definisan izvor podataka- tabelu. Kolone tabele predstavljaju izveštajne dimenzije i pre nego što počnemo sa pravljenjem izveštaja bilo bi korisno da dobro pripremimo sve izveštajne dimenzije. Ipak, nekada je potrebno dodati neku novu dimenziju “u hodu” i zbog toga je korisno da znamo kako se koriste izračunata polja i izračunati elementi.