Zakasnela potraživanja

Danas nije ništa novo ako vam ne plaćaju na vreme, iako to nije nimalo prijatno iskustvo. Uradili ste posao, a sada treba da ulažete i dodatni trud kako biste to naplatili. Excel može da vam omogući da, na vrlo jednostavan način, steknete uvid u sva potraživanja koja kasne; da saznate koliko je to ukupno faktura, koliki su iznosi, koji kupci i koliko dana kasne sa plaćanjem. Na osnovu ovih informacija možete da preispitate svoj odnos sa postojećim kupcima.

Višestruki krirerijumi agregacije

Jako rogobatan naslov, zar ne? Kada vršite višeuslovnu agregaciju podataka pomoću funkcija kao što su SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS itd. može da se dogodi da postoji više vrednosti iz jedne kolone koje želite da uzmete u obzir. Ovo se postiže tako što što te vrednosti navedete u vitičastim zagradama, a zatim sumirate sve rezultate. Evo kratkog uputstva kako da iskoristite više vrednosti za jedan kriterijum.

Višeuslovna agregacija podataka

Združivanje podataka (sumiranje, uprosečavanje, prebrojavanje) može se vršiti uz pomoć funkcija koje za argument imaju jedan ili više uslova na osnovu kojih se ono obavlja. Ovo su veoma korisne funkcije, jer omogućavaju složene analize i efikasan način za pravljenje sumarnih izveštaja, a često se koriste uz tehniku fiskiranja reda ili kolone u ćeliji sa formulom. U tekstu koji sledi opisaćemo ove funkcije kroz primere…