Power BI upozorenja

Kada kreirate izveštajnu tablu (dashboard) u okviru Power BI servisa možete poželeti da vam stigne obaveštenje ukoliko podaci dostignu određenu, unapred zadatu, vrednost. U ovu svrhu koriste se upozorenja (Alerts), a moguće ih je kreirati samo za Gauge, Card i KPI vizualizacije. Kako se koriste Power BI upozorenja saznaćete u tekstu koji sledi.

Navigacija

Često srećemo Excel dokumente koji poseduju više izveštaja koji se nalaze u nekoliko radnih listova. Ako želite da pronađete željeni izveštaj kliknućete na karticu sa nazivom odgovarajućeg radnog lista. Ipak, ovo nije uvek optimalno rešenje. Kako bismo olakšali pozicioniranje na željeni izveštaj uvodimo linkove koje smo pridružili pojedinim oblicima. Odnosno, uvodimo navigacioni panel za kretanje u okvriru dokumenta.

Power BI izveštajne table

Upoznali smo se sa PowerBI radnim okruženjem i načinima kako da kreiramo izveštaje i izveštajne table. U tekstu koji sledi upoznaću vas sa preporučenim izveštajnim tablama, favoritima, radnim prostorom i grupama, prikazom i filtriranjem sadržaja koji se prikazuje u meniju. Takođe, biće reči i o dodatnim opcijama za uređivanje, dodavanje sadržaja, deljenje izveštajnih tabli. Većina ovih opcija može da se koristi i u besplatnoj varijanti PowerBI servisa.

Power BI izveštaji

U prethodnom “receptu” bilo je reč o tome kako se uvoze podaci u PowerBI, a naveli smo i brojne izvore sa kojima on može da se poveže. U tekstu koji sledi fokusiraćemo se na opis korisničkog okruženja, a zatim ćete na praktičnom primeru da vidite kako se prave izveštaji i dodaju na izveštajnu tablu. Nećemo se fokusirati na detalje ali verujem da ćete, nakon čitanja ovog teksta, biti sposobni da samostalno pravite PowerBI izveštaje.