Inicijalizacija forme

Pre nego što počnemo da koristimo forme potrebno ih je inicijalizovati. To znači dodavanje skupa vrednosti u kontrole i postavljanje podrazumevanih vrednosti. Inicijalizacija vrednosti se vrši u potprogramu iz koga pokrećemo metod Form.Show za prikaz forme. Nakon što se ona otvori korisnik će moći da unosi željene vrednosti a, što je najvažnije, moći će da vrši izbor vrednosti u, za to predviđenim, poljima umesto uvek da ih unosi.

Forme

Forme (Maske) su grafički objekti koji su dizajnirani od strane projektanta, a na njih se postavljaju raznolike kontrole radi olakšanog unosa podataka. To mogu da budu: polje za unos teksta, izborna polja, polja višestrukog izbora, padajuće liste, kombinovane liste itd. Dodavanjem kontroli na masku stvaraju se preduslovi za preuzimanje vrednosti, a nakon predviđene akcije i njihovo čuvanje na zadatoj lokaciji u radnom listu.

Uvod u VBA

VBA (Visual Basic for Applications) je programski jezik koji se nalazi „ispod haube“ MS Office aplikacija. Samim tim, on je deo Excel-a i omogućava korisnicima da kreiraju nove funkcije, uvedu dodatne funkcionalnosti i izvrše automatizaciju rada sa svojim tabelama. Ovo je prvi od tekstova u kojima ću pokušati da vas naučim osnovama VBA programiranja. Pre nego što se odlučite da programirate naučite dobro Excel i pokušajte da saznate da li to što želite da dobijete već postoji!