Sabiranje „na angro“

Stara reč angro, koja se ponekad koristi u srpskom jeziku, potiče od francuskog pojma „en gros“ što označava „na veliko“, „veleprodaju“… Ona mi je poslužila kao inspiracija za naslov, a u tekstu želim da vam pokažem napredne mogućnosti upotrebe funkcije SUM. Hajde da vidimo na koje sve to neuobičajene načine možemo da joj zadajemo argumente i sumiramo podatke.

Slikoviti grafikoni

Do sada ste u nekoliko „recepata“ mogli da saznate kako se prave i ulepšavaju grafikoni. U ovom će biti reč o tome kako da kombinujemo grafikone i slike. Najpre, na primeru jednostavnog grafikona sa kolonama, videćete kako da kolone zamenite slikom. Zatim ćemo da dodamo i sliku kao pozadinu. Iako ovde neće biti reč o novim funkcionalnostima, pomoću trikova koje ću vam pokazati vaši izveštaji će izgledati mnogo lepše.

Strukturirane tabele

Sve tabele koje napravimo imaju neku strukturu. Ipak, kako bi mogao da se poveže sa podacima iz eksternih izvora Excel zahteva da struktura tabele bude strogo formalna. Strukturirana tabela (Table), predstavlja imenovani opseg sa jasno definisanim zaglavljem i primenjenim autofilterom. Pored olakšanog povezivanja sa drugim izvorima- bazama podataka, strukturirane tabele omogućavaju lako dodavanje novih kolona i pravljenje formula na osnovu njihovih naziva…

Grupisanje redova i kolona

Kada radimo sa velikim tabelama koje sadrže međusume prema kategorijama (klasifikaciji artikla, prodajnom programu, vrsti partnera itd.) možemo da izvršimo grupisanje prema nekom od zadatih kriterijuma. Grupisanje može da se vrši prema redovima ili kolonama, a cilj mu je da se izveštaj učini preglednijim. Odnosno da, prema potrebi, možemo da prikažemo ili sakrijemo analitičke elemente izveštaja kako bi podaci zauzimali manji prostor.

Ispitivanje sadržaja ćelije

Postoji nekoliko funkcija u Excel-u koje doslovce služe za pronalaženje ćelije u vremenu i prostoru. One mogu da se iskoriste da se prepoznaju red i kolona u kojoj se ćelija nalazi, prebroje redovi ili kolone, odredi tip vrednosti koju ćelija sadrži… Same po sebi, ove funkcije se retko koriste. U kombinaciji sa drugim funkcijama, pri uslovnom formatiranju, a posebno kada vršimo proveru unesenih vrednosti mogu da budu nezamenjive.