Zakasnela potraživanja

Danas nije ništa novo ako vam ne plaćaju na vreme, iako to nije nimalo prijatno iskustvo. Uradili ste posao, a sada treba da ulažete i dodatni trud kako biste to naplatili. Excel može da vam omogući da, na vrlo jednostavan način, steknete uvid u sva potraživanja koja kasne; da saznate koliko je to ukupno faktura, koliki su iznosi, koji kupci i koliko dana kasne sa plaćanjem. Na osnovu ovih informacija možete da preispitate svoj odnos sa postojećim kupcima.

Kalendar

Postoji nekoliko načina da u Excel-u napravite kalendar, kao i veliki broj gotovih predložaka koje možete da iskoristite. Cilj ovog „recepta“ je da bolje razumete praktičnu primenu nekih funkcija za rad sa datumima i vremenom, a pravljenje kalendara je idealan primer za to. Kada jedanput naučite kako da generišete datume i pozicije na kojima se oni ispisuju kalendar možete da iskoristite za planiranje aktivnosti ili praćenje realizacije projekata.

Datumske i vremenske funkcije

Kada izveštaji sadrže datume i/ili vremena, korisno je poznavati datumske i vremenske funkcije. Ove funkcije nam najpre omogućavaju da preuzmemo sistemski datum i/ili vreme i prikažemo ga u ćeliji. A zatim, pomoću njih možemo da izdvojimo neku jedinicu vremena (dan, mesec, godinu, čas, sekund itd.) i da ih iskoristimo za izračunavanje vremena ili datuma u budućnosti. Na primer, datum koji dolazi za 5 dana…