Trake alata i prečice ka opcijama

Excel 2007 je doneo novo radno okruženje zasnovano na trakama alata (Ribbons). Ova novina je iznervirala mnoge iskusne korisnike (koji su umeli da podese prečice ka najćešće korišćenim opcijama), a oduševila nove korisnike (koji su videli neke opcije za koje nisu ni slutili da postoje). Da bi „smirili strasti“ programeri Office paketa su najpre dodali traku alata brzih pristupa (Quick Access Toolbar) i mogućnost podešavanja sadržaja traka alata (Office 2010).

Trake alata- ri00008-1boni, predstavljaju grupe opcija koje obuhvataju određenu oblast primene Excel-a. Na primer, Home traka alata sadrži najčešće korišćene opcije, Insert sadrži opcije za umetanje objekata, Page Layout opcije za podešavanje izgleda stranice, Formulas opcije za unos i praćenje formula itd. Svaka traka alata se sastoji iz kartice, koja sadrži njen naziv, kao i tela- dela prozora u kome su grupisane opcije. U gornjem desnom uglu nalazi se ikonica kojom se podešava da li želimo automatsko skrivanje trake alata, prikaz isključivo kartica ili i kartica i tela trake alata. Ova opcija je prvenstveno od koristi kada radimo na manjim ekranima. Tada, skrivanjem trake alata, maksimalno možemo da iskoristimo radnu površinu.

Ovo su osnovne trake alata. Pored njih postoje i kontekstne trake alata. One se pojavljuju ukoliko izvedemo akciju u čijem kontekstu se javlja potreba za dodatnim opcijama programa. Na primer, ako dodamo neki novi objekat (oblik, sliku, specijalni tekst) pojaviće se kontekstna traka alata Format koja sadrži opcije neophodne za formatiranje dodatog objekta.

Prikaz traka alata i redosled opcija može se podesiti u skladu sa sopstvenim željama. To činimo klikom na File traku alata, kojom se ulazi u tzv. Backstage Mode, a zatim izborom stavke Options. Nakon toga otvara se dijalog prozor Excel Options, u kome je u meniju sa leve strane ponuđena i opcija Customize Ribbon.

Aktiviranjem ove opcije sa desne strane pojaviće se dve liste. Leva lista prikazuje opcije koje je moguće dodati u traku alata. Ove opcije se mogu filtrirati izborom svih opcija, nedostajućih, najčešće korišćenih ili izborom po grupama. Desna lista predstavlja opcije koje se već nalaze u postojećim trakama alata. Između ove dve liste nalaze se dva dugmeta: za dodavanje opcija u postojeće trake alata (Add) ili uklanjanje opcija (Remove). Takođe, moguće je dodavati nove grupe i podesiti prikaz ili sakrivanje pojedinih grupa ili čitavih traka alata. U više koraka vrši se podešavanje izgleda.00008-2

Na sličan način podešava se iizgled alata brzog pristupa (Quick Access Toolbar). Ovo su one opcije kojima želimo da imamo pristup „na jedan klik“, kao na primer opcije za pravljenje novog dokumenta, otvaranje dokumenata, snimanje, štampanje itd. Alate brzog pristupa podešavamo tako što aktiviramo dijalog prozor Excel Options, a zatim u meniju sa leve strane odaberemo opciju Customize Quick Access Toolbar. Ponovo imamo dve liste, kao i dugmiće za dodavanje ili uklanjanje opcija ili separatora iz postojećih lista, s tim što se akcije sada odnose na alate brzog pristupa.

Opcijama za podešavanje trake alata ili trake alata brzog pristupa možemo da pristupimo i na jednostavniji način. Klikom desnim tasterom miša na File karticu otvoriće se kontekstni meni sa prečicama ka opcijama za podešavanje traka alata i alata brzog pristupa.