Excel binarne datoteke

Još od pojave verzije 2007 Excel čuva podatke u vidu XML datoteke. Ovo je dobra praksa ako želimo da razmenjujemo tabele između različitih platformi, ili čak i operativnih sistema, ali kada je reč o složenim proračunima, koji sadrže stotine hiljada redova, ovakvi dokumenti mogu zauzeti puno prostora na disku. To se može prevazići čuvanjem uz upotrebu XSLB ekstenzije, a koje su prednosti i mane ovakvog pristupa saznaćete u tekstu koji sledi.

Formatiranje grafičkih objekata

Excel je od verzije 2007 obogaćen obiljem opcija za „ulepšavanje“ izveštaja, a iz verzije u verziju nudi sve više ovakvih funkcionalnosti koje se mogu primeniti za formatiranje svih grafičkih objekata, bilo da su u pitanju grafikoni ili njihovi elementi, slike, oblici, šeme… U tekstu koji sledi biće pokazano kako može da se promeni izgled grafičkog objekta: njegovog tela, okvira, primena specijalnih stilova za formatiranje…

Trake alata i prečice ka opcijama

Excel 2007 je doneo novo radno okruženje zasnovano na trakama alata (Ribbons). Ova novina je iznervirala mnoge iskusne korisnike (koji su umeli da podese prečice ka najćešće korišćenim opcijama), a oduševila nove korisnike (koji su videli neke opcije za koje nisu ni slutili da postoje). Da bi „smirili strasti“ programeri Office paketa su najpre dodali traku alata brzih pristupa (Quick Access Toolbar) i mogućnost podešavanja sadržaja traka alata (Office 2010).