Unapređeni riboni

Power BI Desktop je dobio unapređene ribone! Novi, moderni dizajn, značajno pojednostavljuje rad jer su opcije bolje grupisane i lakše ih je pronaći. On u velikoj meri podseća na onaj koji srećemo u Office365 aplikacijama a pojavio se, kao jedna od preview funkcionalnosti, u novembru 2019. godine. Od aprila 2020. ovo bi trebalo da postane uobičajeni izgled Power BI Desktop razvojnog okruženja, hajde da vidimo šta sve novo on donosi.

Da bi se prikazali novi riboni potrebno je ući u Power BI Desktop opcije pa u meniju Preview Features aktivirati odgovarajuću opciju.

Nakon ponovnog pokretanja Power BI Desktop će dobiti ažuriran, funkcionalniji izgled. Podrazumevano on sadrži nekoliko ribona: File, Home, Insert, Modeling, View i Help. U zavisnosti od pokrenute operacije često će se pojaviti i kontekstni riboni, a najčešće ćete sretati one koji se zovu Table Tools i Column Tools i sadrže opcije koje se koriste prilikom pisanja DAX iskaza.

Značajno unapređenje doživele su i teme. Tema predstavlja kombinaciju vizualnih elemenata (slika u pozadini, boje, stilovi) koji se koriste prilikom izrade Power BI izveštaja. Sada postoji veći broj predefinisanih tema koje podsećaju na stilove u Office365 aplikacijama, a korisnik i sam može modifikovati postojeće ili kreirati nove na osnovu zadatog uputstva.