Dinamičke kategorije

U jednom od ranijih „recepata“ bilo je reči o kategorijama i potkategorijama. Ako se sećate hteli smo da omogućimo da se, izborom kategorije iz liste generisane uz pomoć opcije Data Validation, automatski kreira lista sa izborom potkategorija. To smo mogli da postignemo primenom nekoliko trikova ali lista je, pored neophodnih vrednosti, sadržala i „prazne slotove“. Ovo danas može lako da se izbegne uz pomoć dinamičkih nizova.

Da biste videli kako da, u navedene svrhe, primenimo funkcije za rad sa dinamičkim nizovima najpre je potrebna jedna strukturirana tabela sa dve kolone: KATEGORIJA i POTKATEGORIJA. Iznad nje smo odredili polja čije ćemo vrednosti birati na osnovu parametara definisanih uz pomoć opcije Data Validation.

Radi generisanja liste čiji članovi će se naći u izboru kategorije iskoristićemo funkciju UNIQUE. Napišimo formulu:

=UNIQUE(TT[KATEGORIJA])

Ona vraća jedinstvene vrednosti u koloni KATEGORIJA. Sada samo treba podesiti Data Validation. Potrebno je odrediti da se vrednosti biraju iz liste, a kao formulu zadajemo vrednost:

=$D$6#

Lista treba da ukazuje na prvu vrednost u nizu, što je ćelija D6, a da bismo naglasili da treba preuzeti sve vrednosti dinamički generisanog niza iza adrese je potrebno upisati znak #.

Da bismo kreirali listu koja sadrži potkategorije napisaćemo formulu:

=FILTER(TT[POTKATEGORIJA];TT[KATEGORIJA]=A2)

Ona kao rezultat vraća listu vrednosti koje odgovaraju filteru na osnovu ćelije A2, što je kategorija koju smo izabrali u prvoj listi. U ćeliji B2 takođe podešavamo Data Validation, izbor vrednosti iz liste, a kao kriterijum upisujemo formulu:

=$E$6#

Na ovaj način smo obezbedili da se, izborom kategorije, automatski ažurira lista ponuđenih potkategorija. Najbolje od svega je to što, pošto manipulišemo dinamičkim nizovima, možemo lako da dodamo dodatnu kategoriju ili potkategoriju – one će automatski postati deo prve, odnosno druge liste.