Dinamičke liste

Do sada ste na ovom blogu mogli već nekoliko puta da pročitate „recepte“ u kojima je bilo reč o validaciji podataka i listama. Korisnici Office 365 (Microsoft 365) pretplate imaju pristup funkcijama za rad sa dinamičkim nizovima koje se lako nose sa listama promenljive dužine. Ali šta da rade oni sa starijom verzijom Excel-a? U tekstu koji sledi saznaćete kako da uz pomoć imenovanih opsega, funkcija OFFSET i COUNTA rešite ovaj problem.

Liste, kao što znate, kreiramo pomoću opcije Data Validation kojoj pristupamo iz Data ribona. Najpre je potrebno selektovati ćeliju u kojoj nudimo korisniku da unese vrednosti izborom iz liste. Zatim pokrećemo opciju Data Validation, u polju Allow izaberemo vrednost List, pa u polju Source unesemo opseg ćelija odakle će biti preuzete vrednosti kojima se popunjava lista. Ovde je dozvoljeno uneti konkretne vrednosti, opseg ćelija (red ili kolonu) gde se nalaze podaci ili imenovani opseg (Named Range). Ako unesemo formulu:

=$G$1:$G$5

iz ove grupe ćelija će se vršiti popunjavanje liste.

Šta ako je potrebno da dodamo novi član liste? U normalnim okolnostima promenićemo pravilo validacije podataka, ali ako je ono već primenjeno na veliki broj ćelija ovo može da bude mukotrpan posao. Zbog toga su nam potrebne dinamičke liste gde, ako dodamo ili izbacimo člana liste, ona se automatski ažurira. Ograničenje polja Source, prilikom definisanja pravila validacije, je da ovde ne možete da iskoristite formulu; morate da unesete adresu fiksnog opsega. Da bismo prevazišli ovo ograničenje u polje ćemo uneti naziv imenovanog opsega, a u samom opsegu ćemo uz pomoć formule da kreiramo dinamički sadržaj.

Uz pomoć prečice CTRL+F3 potrebno je ući u Name Manager. Klikom na Add dodajemo novo ime. U polju za unos adrese opsega upisaćemo formulu:

=OFFSET($G$3;0;0;COUNTA($G:$G))

Ona govori da je potrebno, počevši od ćelije G3, izabrati onoliko ćelija koliko ih ukupno ima u koloni G. Funkciju COUNTA iskoristili smo za prebrojavanje ćelija koje ne sadrže brojeve. Ograničenje ovog pravila je da ništa drugo, osim liste sa vrednostima, ne sme da postoji u G koloni. Ako lista ima zaglavlje, rezultat prebrojavanja ćemo da umanjimo za 1.

Potom, ulazimo u opciju Data Validation pa u polju Source navodimo naziv Imena.

Lista je sada dinamička, hajde da proverimo kako radi. U polje G6 unećemo ime „Marko“. Ako otvorite listu videćete da je ono automatski dodato na njeno dno, bez potrebe da nešto menjamo u okviru opcije Data Validation.