Advanced Formula Environment

Pisanje Excel formula uz pomoć Name Manager-a ume da bude zahtevan posao. Kada pišete jednostavne formule još ćete se nekako i snaći. Kod složenih formula ili pri izmeni postojećih velike su šanse da ćete pogrešiti. Funkcija LAMBDA omogućava da pravite svoje funkcije kao imena koja se dodaju u Name Manager-u, a da bi se ovaj posao olakšao Microsoft je kreirao Excel dodatak za pravljenje složenih formula: Advanced Formula Environment.

Dinamičke liste

Do sada ste na ovom blogu mogli već nekoliko puta da pročitate „recepte“ u kojima je bilo reč o validaciji podataka i listama. Korisnici Office 365 (Microsoft 365) pretplate imaju pristup funkcijama za rad sa dinamičkim nizovima koje se lako nose sa listama promenljive dužine. Ali šta da rade oni sa starijom verzijom Excel-a? U tekstu koji sledi saznaćete kako da uz pomoć imenovanih opsega, funkcija OFFSET i COUNTA rešite ovaj problem.

Prebrojavanje prema bojama

Kada pravimo tabele često koristimo sopstvena obeležavanja, npr. promenimo boju pozadine ćelije kod podataka koje želimo na neki način da naznačimo. Kako njih kasnije automatski prebrojati? Ako smo primenili filter ili se ove ćelije nalaze u okviru strukturirane tabele dovoljno je da filtriramo tabelu po boji, pa da uz pomoć funkcije SUBTOTAL saznamo koliko je obojenih ćelija. Može li se ovo uraditi i uz pomoć funkcije COUNTIF?

Imenovanje ćelija i grupa ćelija

Iako svaka ćelija ima svoju adresu, pa samim tim znamo kako da dođemo do podataka u njoj, ponekad bi bilo dobro da možemo da pristupimo ćeliji pomoću pojma koji bliže određuje njen sadržaj. Sa tom svrhom, Excel poseduje mogućnost imenovanja ćelije ili grupe ćelija. Ovako kreirana imena mogu da se iskoriste kao operandi u formulama, argumenti funkcija ili da nam omoguće lakše selektovanje ćelije ili grupe ćelija.