Filtiranje prema datumu

Funkcija FILTER može da sadrži i više kriterijuma, a ako želimo da ih sve istovremeno uzmemo u obzir oni treba da budu u zagradama, razdvojeni znakom množenja. Ovo je zgodan način da izvršimo filtriranje rezultata prodaje prema datumu, a kriterijum zadajemo promenom vrednosti godine i meseca iz padajuće liste koju smo kreirali primenom opcije Data Validation.

Počnimo od tabele koja sadrži kolone DATUM, GRAD i PRODAJA. U prvoj koloni se nalaze datumi traksakcija, u drugoj gradovi gde je prodaja izvršena, a u trećoj su prodate količine.

Za početak, hajde da kreiramo liste na osnovu koje ćemo, uz pomoć opcije Data Validation, vršiti izbor kriterijuma. Napisaćemo dve formule:

=UNIQUE(YEAR(A2:A99))

=UNIQUE(MONTH(A2:A99))

Ove formule će iz kolone A, gde se nalaze datumi transakcija, da izdvoje godine i mesece samo za postojeće transakcije. Zatim u ćelijama F1 i F2 vršimo podešavanje na taj način da se u njih vrednosti unose iz padajuće liste na osnovu prethodno generisanih vrednosti godina i meseci.

Naš cilj je da, za izabrani datum i godinu, formula vrati podatke o prodaji. Zbog toga ćemo, kao zaglavlje, da unesemo vrednosti GRAD i PRODAJA u ćelije F5 i E5. Na kraju, u ćeliju E6 potrebno je uneti formulu:

=FILTER(B2:C99,(MONTH(A2:A99)=F2)*(YEAR(A2:A99)=F1),“Nema vrednosti“)

Ova formula vraća vrednosti kolona GRAD i PRODAJA, na osnovu godine i meseca u koloni datum koji odgovaraju vrednostima izabranim u listi.