Kako zameniti nule?

Kako zameniti nule praznim poljima? Iako ovo pitanje deluje jednostavno možda ćete se naći u situaciji da vam ovako nešto zatreba, a nećete imati pravi odgovor. Kada je reč o podacima u Pivot tabelama logično se nameće da ovo definišete u podešavanjima. Ali ona omogućavaju da odredite kako ćete da tretirate prazne vrednosti, a ne i nule. Nula nije prazna vrednost. Kako zameniti nule, bez obzira na tip tabele, saznaćete u „receptu“ koji sledi…

Crtanje okvira

Ovo je, moram da priznam, veoma zabavna opcija i potpuno odudara od onog na šta ste navikli prilikom rada sa Excel-om. Sa druge strane, ako niste vešti u formatiranju okvira tabela, ona može da vam pomogne da lakše “iscrtate” tabele u kojima ćete unositi podatke. Ova opcija nije oduvek bila u Excel-u, pa verujem da i mnogi iskusni korisnici ne znaju da ona postoji. U nastavku ćete saznati nešto više o crtanju okvira tabela.

Formatiranje u službi izveštavanja

U nekoliko prethodnih tekstova pisao sam o formatiranju sadržaja ćelije. Pored standardnih načina prikaza njenog sadržaja korisnici mogu da definišu i sopstvene prikaze. Korisnički definisani formati mogu odlično da se iskoriste kako bi se obogatio izgled izveštaja. Pomoću njih postižemo efekte slične kao kod primene tehnike uslovnog formatiranja, a možemo ih lako i kopirati ili iskoristiti za pravljenje stilova formatiranja.

Korisnički definisani formati

Prilikom formatiranja sadržaja ćelije, jedna od stavki koju možemo da podesimo je i način prikaza sadržaja ćelije. Pošto se opcije za njegovo podešavanje nalaze u Number kartici dijalog prozora Format Cells podešavanja o kojima će biti reč često nazivamo formatiranjem zapisa broja. Mada, sadržaj ćelije ne mora da bude broj. To može biti i tekst, datum, vreme ili neki drugi podatak. Da li ste se ikada zapitali: kako da kreirate sopstvene formate?

Zaštita radnog lista i radne sveske

U svakoj kompaniji postoje određeni podaci koji bi trebali da se čuvaju kao tajna. Takođe, ponekad ne želimo da svako ima mogućnost izmene dokumenta, posebno kada se radi o korporativnim izveštajima koji bi trebalo da imaju jedinstvenu formu. Pošto je Excel alat koji se često koristi za proračune ili kao alat za interpretaciju poslovnih izveštaja, važno je znati kako zaštititi pojedine elemente radnog lista, strukturu radne sveske i radnu svesku u celini.