Jednostavnija analiza

U „receptu“ Jednostavna analiza prodaje mogli ste da saznate kako da dođete do vrednosti koja se nalazi u preseku vrste i kolone prodajnog izveštaja. Tom prilikom koristili smo funkcije INDEX i MATCH. Nova funkcija XLOOKUP omogućava da se ovakva analiza obavi na puno jednostavniji način, kombinovanjem dve instance ove funkcije. Hajde da vidimo kako se to radi!

Krećemo od izveštaja u kome pratimo prodaju vina prema kvartalima. Za početak, kreiraćemo dve liste. Prva će služiti za izbor željenog artikla- vina. Drugu ćemo iskoristiti prilikom izbora kvartala za koji hoćemo da prikažemo vrednost prodaje. U oba slučaja iskoristićemo opciju Data Validation.

Za prikaz vrednosti prodaje u preseku kolone i vrste iskoristićemo dve XLOOKUP funkcije. Pomoću prve ćemo pronaći red u kome se nalazi izabrano vino, a nju ćemo ugnjezditi u drugu koja pretražuje izabrani kvartal. Formula treba da izgleda ovako:

=XLOOKUP(B10;B2:E2;XLOOKUP(B9;A3:A7;B3:E7))

Šta bi bilo kada bismo hteli da naglasimo ćeliju na preseku vrste i kolone kako bi bila bolje uočljiva, odnosno da joj dodelimo žutu pozadinu? Ništa lakše, potrebno je pokrenuti opciju Conditional Formatting za kreiranje pravila formatiranja pomoću formule, a potom upisati izraz:

=B3=$B$11

i izabrati da boja pozadine ćelije bude žuta. Svaki put kada izaberemo novi artikal, odnosno kvartal, promeniće se vrednost prodaje a odgovarajuća ćelija na preseku vrste u kojoj se nalazi izabrani artikal, odnosno kolone u kojoj se nalazi kvartal, dobiće žutu pozadinu.