Funkcija CALCULATE

CALCULATE je jedna od najčešće korišćenih funkcija prilikom pisanja DAX izraza. Upotrebljava se za izračunavanje uz pomoć neke od funkcija za agregaciju uz istovremenu upotrebu jednog ili više filtera. Nije neispravno da se upotrebi i bez filtera, ali to baš i nema puno smisla. Snagu ove funkcije čini mogućnost kombinovanja sa brojnim funkcijama koje sužavaju skup podataka za koje se vrši agregacija…

Funkcije iteratori

Pored uobičajenih funkcija za agregaciju podataka DAX poseduje posebnu klasu funkcija koje menjaju kontekst izvršavanja računskih operacija, a još ih zovemo i „iteratori“. Ponekad ih zovemo i „X“ funkcijama, jer iza naziva operacije kojom se vrši agregacija podataka (SUM, AVERAGE, COUNT) stoji slovo X koje ukazuje da se radi o iteratorima (SUMX, AVERAGEX, COUNTX). U tekstu koji sledi pokazaćemo u čemu je njihova specifičnost.

DAX i veze između tabela

U jednom od ranijih tekstova bilo je reči o tome da u Model podataka dodajemo tabele i kreiramo veze između njih. Veze koje smo napravili ništa nam ne znače prilikom pisanja DAX izraza. Ako želimo da u formuli upotrebimo kolonu koja se nalazi u nekoj povezanoj tabeli to moramo na neki način da naglasimo. Ovo se radi upotrebom funkcija RELATED i RELATEDTABLE o kojima možete da saznate nešto više u tekstu koji sledi…

DAX, funkcije za agregaciju

Agregacija (združivanje) podataka je ono što implicitno radimo svaki put kada prevučemo neku izveštajnu dimenziju u polje Values. Ipak, kada kreiramo složenije izveštaje, korisno je da funkcije za agregaciju (sume, proseke, prebrojavanja) iskoristimo kako bi smo na osnovu njih napravili mere. Jedanput osmišljene mere mogu da se upotrebe kao gradivni element za pravljenje kompleksnih DAX izraza.

DAX, osnovni pojmovi

DAX (Data Analysis Expressions) je jezik koji se koristi za kreiranje izraza (formula) radi pravljenja izveštajnih dimenzija koje se koriste u PowerPivot tabelama. Isti izrazi mogu da se koriste i za tabularni model u okviru rešenja MS SQL Server Analysis Services. Veliki broj DAX funkcija ima istu sintaksu kao Excel funkcije, dok neke druge mogu da rade sa relacionim podacima i vrše dinamičku agregaciju podataka, njihovo filtriranje itd.