Prikaz vrednosti u Pivot tabeli

Prevlačenjem dimenzija sa brojnim vrednostima u polje Values vrši se automatsko zbrajanje (agregacija) podataka. To može biti sumiranje, nabrajanje, uprosečavanje… Ponekad postoji potreba da umesto agregacije vidimo procenat vrednosti u odnosu na ukupnu sumu, kumulativni rast vrednosti (Running Total) ili neki drugačiji prikaz. U tekstu koji sledi biće reč o tome kako da podesimo način prikaza vrednosti u Pivot tabeli.

Elementi i filtriranje Pivot tabela

Pivot tabele imaju ugrađene mogućnosti primene autofiltera za prikaz podataka u odnosu na redove, kolone i filtere. Otvaranjem menija autofiltera može se vršiti sortiranje podataka na osnovu zadate dimenzije izveštavanja, odnosno može se suziti skup prikazanih vrednosti u tabeli zadavanjem uslova koji se odnosi na opis ili vrednost podataka koji se prikazuju u izveštaju. Više o filtriranju Pivot tabela možete da saznate u tekstu koji sledi…

Izgled Pivot tabele

Nakon što smo napravili Pivot tabelu možemo da promenimo način na koji ona izgleda. U zavisnosti od podešavanja, i Pivot tabele se mogu razlikovati, mada za njih važe sve one osobine formatiranja koje važe i za klasične Excel tabele. Promenom stila i prikaza pojedinih elemenata tabele (sume, međusume, zaglavlja redova i kolona) možemo da promenimo izgled Pivot tabele u skladu sa potrebama izveštavanja.

Kreiranje Pivot tabele

Pivot tabele su alat za kreiranje interaktivnih izveštaja koje pravimo na osnovu opsega selektovanih podataka ili strukturiranih tabela. Kolone iz izvornih tabela se koriste kao dimenzije izveštavanja, tako što se vrši zbrajanje podataka u njima ili se koriste za analizu po redovima, kolonama, kao filteri… Jednom napravljenje Pivot tabele lako se menjaju, dodavanjem ili uklanjanjem dimenzija, čime dobijamo više različitih pogleda na jedinstven izvorni skup podataka.

Kreiranje scenarija

Glavna karakteristika savremenog poslovanja je da su promene brze i nepredvidljive. Zbogo toga je ponekad potrebno napraviti više varijanti izveštaja, uzevši u obzir nekoliko mogućih alternativa vrednosti podataka koji mogu uticati na krajnji ishod izveštaja. U tu svrhu koristi se scenario. Excel nudi mogućnost lakog dodavanja, izmene i brisanja scenarija. Prikazom scenarija daje se mogućnost prikaza alternativnih izveštaja o poslovanju.