Tabele podataka

Jedan od alata What-If analize su i tabele podataka. U pitanju je opcija koja omogućava da argumente formule preuzimamo iz redova ili kolona specijalno oformljene tabele i time je automatski popunjavamo. U praksi, ova opcija se ne koristi tako često ali može da bude zgodna kada upotrebljavamo funkcije koje imaju više argumenata, kako bi smo videli vrednost rezultata u zavisnosti od promene argumenata.

Pivot grafikoni

Pivot grafikoni poseduju skoro sve osobine kao standardni grafikoni koji se koriste za vizualizaciju podataka za izveštavanje. Oni su specifični po tome što su uvek u vezi sa Pivot tabelom na osnovu koje su nastali ili nekim drugim izvorom podataka (model podataka). Promenom podataka u Pivot tabeli, npr. dodavanjem nove izveštajne dimenzije, automatski se ažurira izgled Pivot grafikona. Više o Pivot grafikonima možete da saznate u tekstu koji sledi…

Interaktivni filteri

Filtriranje Pivot tabela može da se vrši i uz pomoć interaktivnih filtera, a to su: klizači-slajseri (Slicers) i vremenski okvir (Timeline). U pitanju su grafički objekti koji se mogu koristiti, kako sa Pivot tabelama, tako i sa strukturiranim tabelama. Slajseri se prave na osnovu zadate dimenzije izveštavanja, a mogu biti međusobno i povezani, prema principu podređenih i nadređenih. Timeline filteri se prave isključivo na osnovu vremenskih dimenzija izveštavanja.

Izračunati elementi i polja

Pre nego što napravimo Pivot tabelu važno je da imamo dobro definisan izvor podataka- tabelu. Kolone tabele predstavljaju izveštajne dimenzije i pre nego što počnemo sa pravljenjem izveštaja bilo bi korisno da dobro pripremimo sve izveštajne dimenzije. Ipak, nekada je potrebno dodati neku novu dimenziju “u hodu” i zbog toga je korisno da znamo kako se koriste izračunata polja i izračunati elementi.

Opcije Pivot tabele

Iskusni korisnici jedva čekaju da vide gde se podešavaju opcije, kako bi mogli da izvrše podešavanja i prilagode softver svojim potrebama! Svaka Pivot tabela poseduje brojne opcije koje utiču na njen rad. Pomoću njih možemo da menjamo izgled i način prikaza vrednosti u Pivot tabeli, način računanja međusuma i primene filtera, osobine povezivanja sa eksternim izvorima (bazama) podataka, osobine u vezi štampe itd.